Przejdź do treści

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy Państwa, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prywatny Gabinet Lekarski Teresa Trelińska-Nowosad  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Modrzejewskiej 9  Rzeszów,,Regon 1234567890 adres [email protected]  , tel.6076676817
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celach związanych z realizacją  z zakresu usług medycyny estetycznej i usług kosmetycznych oraz będą  udostępniane   innym podmiotom   na podstawie  pełnomocnictw udzielonych przez Panią/Pana oraz na  podstawie przepisów prawa
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania  oraz  prawo  do przenoszenia danych.W przypadku usług kosmetycznych o niewielkiej ingerencji w tkanki ciała także prawo usunięcia danych
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe z wyjątkiem zabiegu estetycznego  z ingerencją w tkanki ciała
    posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego